KOMUNIST - internet biblioteka


V. I. Lenjin
Vladimir I. Lenjin
VLADIMIR I. LENJIN
bibliografija
[ nazad na spisak autora ]Fridrih Engels (1895.)
Tri izvora i tri sastavna dela marksizma (zbirka tekstova)
Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma (1916.)
Imperijalizam i rascep socijalizma (1916.)
Oportunizam i slom II Internacionale (1916.)
Predavanje o revoluciji 1905. godine (1917.)
Aprilske teze (1917.)
Država i revolucija (1917.)
Govor prilikom otkrivanja spomenika Marksu i Engelsu (1918.)
O buržoaskoj demokratiji i diktaturi proletarijata (1919.)
Velika inicijativa (1919.)
O ulozi komunističke partije (1920.)
O uslovima primanja novih članova u partiju (1922.)
O zadrugarstvu (1923.)
O radnicama i seljankama (zbirka tekstova)
članci i predavanja
Seoskoj sirotinji (?)[ na vrh strane | spisak autora | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.