KOMUNIST - internet biblioteka


Karl Marks
Karl Marks
KARL MARKS
bibliografija
[ nazad na spisak autora ]Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. godine (1844.)
Prilog jevrejskom pitanju (1844.)
Teze o Fojerbahu (1846.)
Manifest komunističke partije (1848.)
Junska revolucija (1848.)
Najamni rad i kapital (1849.)
Predgovor za "Prilog kritici političke ekonomije" (1859.)
Osnivački manifest Međunarodnog udruženja radnika (1864.)
Kapital (1867.)
O ukidanju privatne svojine nad zemljištem (1869.)
Opšti statut Međunarodnog udruženja radnika (1871.)
Kritika Gotskog programa (1875.)[ na vrh strane | spisak autora | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.