POBUNJENI UM - web magazin

oblast: EKONOMIJA
teme:TEORIJA
ANALIZE


TEORIJA

29/10/03
Debata o socijalističkom računu (latinična / ćirilična verzija)
Bauk komunizma je već progutao Rusiju i uveliko kružio Evropom u momentu kada se 1920. godine Ludvig fon Mizes, tada već proslavljeni teoretičar austrijske ekonomske škole, uključio u spašavanje kapitalizma od 'crvenog terora'. Naoružan idejama ortodoksnog liberalizma, pod plaštom naučne objektivnosti buržoaske političke ekonomije, upustio se u dokazivanje da je socijalizam ekonomski nemoguć. Svoje prve argumente je izneo u spisu pod nazivom "Ekonomski račun u socijalističkom komon-veltu", a napad na marksističku doktrinu naučnog socijalizma Mizes je dalje razvio u delu "Socijalizam" objavljenom 1922. godine. I u svojim kasnijim radovima Mizes se stalno iznova vraćao na ove teme dopunjujući ih novim "argumentima".

27/11/02
Naučna misao mora raskrstiti sa ovom apologetikom kapitala, i na dijalektičko-materijalističkom metodu zasnovati novu nauku racionalne organizacije procesa društvene reprodukcije. To znači ukidanje teorijske dihotomije javnih i privatnih dobara bazirano na ispravnom shvatanju društvenog karaktera proizvodnje, kao i odbacivanje apriorne datosti privatne svojine. Polazna tačka za to jeste Marksova kritika političke ekonomije.

26/02/02
Mala preduzeća kao glavni pokretači privrednog rasta i korporativna redukcija radne snage kao nezamenljivi lek za produktivnost su dva klišea američkog ekonomskog života. Dve studije objavljene prošlog proleća od strane Centra za ekonomske studije američke državne popisne komisije ukazuju na to da bi glasnogovornici ovih nadri-lekova trebalo da provere svoje podatke.

23/02/02
U glavama jugoslovenskih ekonomista, socijalistička privreda pedesetih godina trebalo je da bude centralistički dirigovana od strane države i planskih institucija, šezdesetih tržišno regulisana, sedamdesetih dogovorna, da bi na kraju potpuna ideološka kapitulacija birokratije našla svoj izraz u ekonomskoj teoriji u vidu teza o mešovitoj privredi i kompletnom povratku u kapitalizam.

20/02/02
Većina modernih udžbenika sadrži jednu od varijacija poznate definicije ekonomije, prema kojoj je ekonomija nauka koja proučava ljudsko ponašanje kao odnos između ciljeva i ograničenih sredstava koja imaju alternativne upotrebe.

ANALIZE

30/07/03
Obećanja i politički marketing DOS-a su se izlizali, u njih više niko ne veruje. Nema privrednog rasta, nema boljih plata, nema stranih investicija, i neće ih biti - to je saznanje koje se polako, ali neumoljivo rađa u glavama sve većeg broja običnih radnika širom zemlje. Na površinu isplivavaju veze vlasti, mafije i biznisa, korupcionaške i švercerske afere, privatizacija prljavim novcem...

01/02/02
"Kolaps Enrona je najveći krah u korporativnoj istoriji. Za samo par meseci, ukupna "vrednost" akcija firme koja proizvodi energiju, Enrona, sedme po veličini kompanije u Americi, pala je sa 80 milijardi dolara skoro na nulu. "

12/10/01
Ima neke simbolike u tome što godina vladavine DOS-a završava onako kako je i počela - štrajkovima. Verovali su radnici bajkama lidera DOS-a, i strpljivo čekali hepiend horor priče zbog koje su srušili stari režim, ali koja se nastavila i u obećanoj "demokratiji".

05/12/00
"Sve što se događa u ova dva meseca, samo je zagrevanje za ono što novi režim planira da sprovede posle republičkih izbora. Sada još uvek nema potpunu kontrolu republičke skupštine, ali će je svakako ostvariti kroz pobedu na izborima."

18/08/99
"Na svega 40 milijardi dolara godišnje je procenjen dodatni trošak dostizanja i održavanja dostupnosti opšteg obrazovanja svima, osnovne zdravstvene zaštite, reproduktivne zaštite za žene, adekvatne hrane za sve, i pitke vode i odgovarajuće kanalizacije - što je manje od 4% zajedničkog bogatstva 225 najbogatijih ljudi na svetu."

[ na početak | nazad | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.