POBUNJENI UM - web magazin

oblast: NAŠE AKCIJE


24/03/03
Pre četiri godine na današnji dan krenuo je imperijalistički i agresorski napad NATO-a protiv već umorne i razorene Jugoslavije. Obeležavamo ovaj dan iz poštovanja prema svima koji su bili direktne i indirektne žrtve bombardovanja i okupacije dela naše zemlje; da podsetimo na efekte i posledice rata protiv Jugoslavije; kao znak protesta protiv imperijalizma, koji trenutno razara jednu zemlju kao što je razarao i našu; i da ukažemo alternativu politici koja je dovela do bombardovanja ili pokušala da se suoči sa posledicama bombardovanja.

04/12/02
Ove godine, prvi put posle skoro šest decnija, ne obeležava se 29. novembar. Nova vlast je ukinula taj dan kao "komunistički praznik". I bivši režim je pokušavao da se oslobodi podsećanja na dan kada je proglašena republika i na sve što su predstavljali tada proklamovani ideali, ali se nije usudio da stvar dovede do kraja.

07/11/02
Naša je dužnost da se setimo i obeležimo dan koji je tako duboko promenio istoriju sveta i dao nadu milionima radnika svih zemalja i više generacija. No, moramo se setiti i toga da je prvi pokušaj internacionalne revolucije i izgradnje socijalističkog društva širom planete propao. Stoga mi marksisti moramo naučno proučiti razloge zašto se Revolucija uopšte dogodila ili nije dogodila, zašto i kako se socijalizam u Sovjetskom Savezu degenerisao, gde su sve greške bile, i kako se lekcije istorije mogu primeniti danas, u dvadeset i prvom veku.

17/09/02
Jugoslavija je pre tri godine osetila kako izgleda imperijalistički napad. Naša dužnost je da se suprotstavimo imperijalističkom napadu na Irak. Irak nije demokratska zemlja, u njemu vlast ugnjetava i eksploatiše stanovništvo, ali imperijalistički rat neće tamo stvoriti slobodu već ogromna materijalna razaranja, hiljade leševa i invalida. I istu takvu vlast, samo spremnu da sluša diktate Vašingtona. Stvarne promene može doneti jedino masovna akcija radnih ljudi Iraka, njihovo demokratsko organizovanje i borba za sopstvena prava, kao deo zajedničke borbe svih radnih ljudi sveta.

31/07/02
Govor održan u Obrenovcu povodom obeležavanja 4. jula.

20/04/02
KAMPANJA PROTIV "REFORME" UNIVERZITETA
"Reforma" univerziteta i zakoni koje vlada predlaže nisu ništa drugo do bacanje prašine u oči studentima i javnosti! Studenti, suprotstavimo se ovome i borimo se za stvarna poboljšanja uslova života, studiranja i rada!
1. DRŽAVNO OBRAZOVANJE: Dostignuća i neuspesi
2. NAŠ SISTEM I REFORMA OBRAZOVANJA: Kuda smo se uputili?
3. ŠTA DA SE RADI?
Kampanja će biti propraćena odgovarajućim letcima i akcijama na univerzitetu, o čemu će blagovremeno biti izdata obaveštenja. Pridružite se!

01/04/02
Zajednička akcija protiv privatizacije u kojoj učestvuje više levičarskih organizacija i grupa.

20/10/01
Masovnom akcijom protiv novog zakona o radu! (letak pripremljen za demonstracije 23. oktobra 2001. ispred republičke skupštine)


[ na početak | nazad | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.