POBUNJENI UM - web magazin

Tekstovi na makedonskom jeziku:
(Neki od tekstova zahtevaju da u Internet Exproleru, u meniju View / Encoding odaberete opciju Cyrilic da bi tekst bio pravilno prikazan.)


01/08/04
Vcera vo cela Grcija se slaveše. Nivniot nacionalen fudbalski tim, luzerski, autsajderski, so šansi 80 sprema 1 za pobeda, postigna ona što mnogoumnia go smetaat za cudo, pobeda na finaleto na Evropski Kup! ... Na obicnite grcki rabotnici i studenti im trebaše navistina nešto veselo vo nivnite divoti koi se milion svetlosni godini daleku od vcerašnata pretstava so ognometot.

26/07/03
Prašanjeto koe se nametuva e: kako vo praksa funkcionira državnata intervencija vo kapitalističkiot sistem?

09/02/03
Povik na Španskata studentska unija do studentskite organizacii niz celog svet da se mobiliziraat protiv imperijalističkata vojna protiv Irak

25/10/02
Zošto Rusija degeneriravo totalitarna, stalinistička diktatura, i kako taka planskata ekonomija gi razviva proizvodnite sili bez “proverka“ na pazarot?

25/10/02
Zošto sovetskata birokratija ne e nova vladeačka klasa?

12/06/02
Makedonskite rabotnici ja prinudija vladata na otctapki

17/02/02
Zdravata životna okolina niz prizmata na kapitalot

01/02/02
JUGOSLAVIJA: Sprotivsaveni na agresijata na NATO!

26/09/01
Marksizam i nacionalno pitanje.

KONTAKT


[ na početak | sadržaj | o autoru | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.