POBUNJENI UM - web magazin

Tekstovi na slovenačkom jeziku:


22/04/01
FAQ o marksizmu.

29/03/01
Manifest Komunističke Partije.

29/03/01
Predgovor Alena Vudsa povodom 150 g. Manifesta Komunističke Partije.

29/03/01
Prevod pisma srpskim socijalistima na slovenački jezik.


[ na početak | sadržaj | o autoru | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.