KOMUNIST - internet biblioteka

G. V. Plehanov
Georgi V. Plehanov
GEORGI V. PLEHANOV
bibliografija
[ nazad na spisak autora ]Prilog pitanju o razvitku monističkog pogleda na istoriju (1894.)
O materijalističkom shvatanju istorije (1897.)
K pitanju o ulozi ličnosti u istoriji (1898.)
[ na vrh strane | spisak autora | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.