POBUNJENI UM - web magazin


NE RATU, ZA MIR I DEMOKRATIJU NA BALKANU!
Radnicima i narodima Balkana, Evrope i sveta
datum: 30/08/99


U celom svetu, na svim kontinentima, u svim zemljama, radnici i narodi decenijama su prinudjeni da brane svoja prava na rad i život, da brane tekovine izvojevane vekovnom demokratskom borbom od napada svetskih moćnika koji su svojim interesima podredili sve vlade i sve međunarodne institucije.

Ta ofanziva svetskih moćnika usmerena na razaranje radničkih tekovina i na slamanje odbrambenog otpora radnika i naroda ne bira sredstva. Otpor jugoslovenskih radnika već deceniju se lomi krvavim ratovima velikih sila protiv svih naroda bivše Jugoslavije, Balkana, Evrope i sveta. U saopštenju naše Konferencije za mir, demokratiju i radničko jedinstvo, održanoj 31.10.1998. g. u Čačku, rekli smo:

“Jedan rat velikih sila i lokalnih političkih mafija protiv svih naroda bivše Jugoslavije,rat kojim je razbijena bivša Jugoslavija, a njeni narodi masakrirani i podeljeni, nije bio dovoljan da se unište sve socijalne i političke tekovine naših naroda, nije bio dovoljan za ovekovečenje vlasti mafijaških diktatura servilno podređenih diktatu velikih sila. Zbog toga nam sada pripremaju još jedan balkanski rat i još jednu inostranu intervenciju na Balkanu. Suprotstavimo im se zajedno i složno!"

"Razvoj i tok događaja u periodu između naše dve konferencije u potpunosti je opravdao naše strepnje i potvrdio naša predviđanja. Sporazum Miloševića i Holbruka širom je otvorio vrata NATO okupaciji Kosova pod američkom kontrolom,"

Nakon više od jedanest nedelja bestijalnog NATO bombardovanja, masovnog terora stanovništva, razaranja i ubijanja, nevidjenih izbegličkih egzodusa... okupacija Kosova je ostvarena činjenica. Nakon Bosne, okupirano je i Kosovo. Sa tim okupacijama otvorena je perspektiva novih krvavih sukoba na Balkanu i u Evropi, perspektiva bombardovanja i okupacija u svakoj zemlji Evrope i sveta.

Radnici Srbije uspeli su uprkos ratu 91-94 koji je razorio bivšu Jugoslaviju da odbrane svoje fabrike i svoja radna mesta od privatizacija i likvidacija, od reformi koje je lokalni režim pokušavao da provede po diktatu velikih sila i medjunarodnih institucija pod njihovom kontrolom. NATO bombardovanja razorila su mnoge od tih fabrika, saobraćajnice, dovele do kolapsa energetski sistem zemlje. To je sudbina koju novi svestski poredak pod američkom dominacijom priprema narodima sveg sveta.

Radnici i narodi Balkana, Evrope i sveta! Naše iskustvo opomena je za sve! Ne verujte svojim vladama i medijima pod njihovom kontrolom! Ne verujte da postoje humanitarni ratovi, bombardovanja i okupacije! Samo nezavisna i masovna akcija, jedinstvo i solidarnost radnika i naroda mogu zaustaviti katastrofu koja i dalje preti svim narodima Balkana, Evrope i sveta. Dođite u Jugoslaviju da vidite šta su stvarno bili ciljevi te varvarske “humanitarne” intervencije. Ovako kao što su to učinili bratski grčki sindikalisti koji su danas naši gosti i koji su doneli radničku pomoć našim porodicama najteže pogođenim agresijom.

Oformimo zajedno Medjunarodnu nezavisnu istražnu radničku komisiju koja će na licu mesta da utvrdi ciljeve i posledice “humanitarnih” ratova i okupacija.

Okupljajmo se na našim konferencijama, nezavisno od vlada koje nas guraju u medjusobne sukobe i konkurencije, u nacionalnim, regionalnim, kontinentalnim i svetskim okvirima. Zajedno možemo okupiti i snage i naći načine da se borimo za mir i demokratiju u svetu. Pozivamo vas da uzmete učešća u Balkanskoj nezavisnoj radničkoj konferenciji za mir, demokratiju i radničko jedinstvo, koju ćemo narednih meseci organizovati zajedno sa nezavisnim radničkim i sindikalnim aktivistima svih balkanskih zemalja. Naša želja je da tu konferenciju održimo u Čačku, ali ćemo mesto njenog održavanja odrediti dogovorno sa našim kolegama iz drugih balkanskih zemalja, zavisno od razvoja situacije i okolnosti. Inicijativa i apel, kao i programski okvir te konferencije, napisani su prvih dana aprila, u drugoj nedelji NATO agresije na Jugoslaviju. i dosada su prihvaćeni i potpisani od brojnih radničkih i sindikalnih organizacija i aktivista Balkana i Evrope, ali smatramo vrednom posebnog pomena podršku koju smo dobili od naših američkih kolega iz Labor Parti i Radničkog saveta San Franciska. To je rezultat višegodišnje bratske saradnje nezavisnih radničkih aktivista našeg regiona, Evrope i sveta, pod okriljem Evropske radničke alijanse i Svetskog radničkog saveza.

 

Za Koordinacioni odbor Stalne konferencije nezavisnih radničkih aktivista za mir, demokratiju i radničko jedinstvo:

Jaćim Milunović, Izvršni odbor Nezavisnog sindikata DD “Morava”, Čačak
Dragan S. Savić, Nezavisni sindikat DD “Morava”, Čačak
Jovan Anđelković, Glavni odbor Sindikata prosvetnih radnika Srbije “Nezavisnost”, Beograd
Jovo Kankaraš, Nezavisni sindikat "Vital", Vrbas
Vlaisavljević Tereza, Nezavisni sindikat “Vital", Vrbas
Vlaisavljević Slavko, predsednik IO Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva i turizma “Nezavisnost”, Vrbas
Perović Miodrag, BIP-PIVARA, Čačak, poverenik Nezavisnog sindikata
Vranić Sendo, Nezavisni sindikat JP “Komunalac”, Čačak
Tutunović Ljiljana, Nezavisni sindikat JKP “Čačak”, Čačak
Urošević Mirjana, Izvršni odbor Nezavisnog sindikata “Sloboda”, Čačak
Kovačević Predrag, Izvršni odbor Nezavisnog sindikata “AD Tehnos”, Čačak
Plazinić Ilija, Izvršni odbor Nezavisnog sindikata “AD Tehnos”, Čačak
Pavluško Imširović, Udruženje za radničku politiku, Beograd
Milica Nikolić, IO Nezavisnog sindikata “Prvi oktobar”, Čačak[ na početak | sadržaj | o autoru | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.