POBUNJENI UM - web magazin


STAV MWG (USA) O U.S/NATO
OKUPACIJI JUGOSLAVIJE

(Marxist Workers' Group)
datum: 08/07/99
Kliknite ovde za originalni tekst na engleskom jeziku.MOLIMO VAS DA PROČITATE I PRENESETE DALJE!

Radnici Jugoslavije!
Organizujte se i borite se protiv U.S./NATO okupacije!
Za štrajkove i radničke akcije da se isteraju imperijalisti!
Za radničku vlast i Socijalističku Federaciju Balkana!


Braćo i sestre u Jugoslaviji!

Tzv. "mirovni plan" nametnut od strane U.S./NATO imperijalizma radnicima Jugoslavije - sa prihvatanjem od strane Miloševićeve vlasti - je recept za vojnu dominaciju i ekonomsku kolonizaciju Balkana.

78 dana imperijalisti su bombardovali fabrike, škole, autobuse, vozove, izbegliške konvoje, mostove, bolnice, kuće i crkve. Ubili su hiljade nevinih jugoslovenskih građana i arogantno tvrdili "nažalost".

Odsekli su vas od jestive hrane i vode za piće, gušili su vas bombardujući naftne rafinerije, i ispalili su kišu radioaktivnih metaka sa "osiromašenim uranijumom" na vas kao što su učinili vašoj braći i sestrama u Iraku.

Zvali su vas "strateškim metama" i "kolateralnom štetom".

Sada hoće da vas nateraju da kleknete i ljubite ruke Bilu Klintonu, Toniju Bleru i Gerhardu Šrederu.

Mi se klanjamo hrabrosti i istrajnosti jugoslovenske radničke klase, i njenoj sposobnosti da se suprotstave U.S./NATO imperijalizmu uprkos "pametnim bombama" i "stelt fajterima".

Sada vas pozivamo, našu klasnu braću i sestre, da se organizujete i borite protiv imperijalističke okupacije Jugoslavije.


Svesna i proračunata izdaja

Odluka Miloševićeve vlade i parlamenta da prihvate "u principu" zahteve G-8 zemalja (sedam vodećih imperijalističkih zemalja i njihovih lakeja u Rusiji) je jasna izdaja interesa jugoslovenske radničke klase.

Ali zašto je beogradska vlada prihvatila takve surove zahteve? Zašto su, posle dva ipo meseca, kapitulirali pred imperijalistima?

Da li su "osetili vaš bol" - da upotrebimo reči Bila Klintona?

Ne. Beogradska vlada, iako je bila uzdrmana, ostaje netaknuta. I želi tako da ostane.

Cena očuvanja njihove vlasti je potčinjavanje radnika čizmi U.S./NATO imperijalizma.

Očigledno je od početka da Miloševićev režim - i njegovi saveznici, Drašković i Šešelj - su više bili zabrinuti oko toga ko će kontrolisati ministarstva nego da li imate stan ili posao.

Uprkos "socijalističkom" ruhu koje nosi, Milošević je svesni sluga internacionalnog kapitalizma.

Ništa više nije zabrinut za interese radničke klase nego njegove "socijalističke" kolege u vladama u Bonu, Parizu i Londonu.

On, zajedno sa kolegama u Zagrebu, Sarajevu, Skoplju i drugim glavnim gradovima bivše Jugoslavije, je bio dobrovoljni učesnik u imperijalističkom planu razbijanja multietničke radničke države.

Vašom krvlju su dostignuća Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije osvojena.

Preko leševa vaših braće i sestara, sinova i kćeri, imperijalizam maršira... sa Miloševićevim odobrenjem.


Internacionalna solidarnost radničkih klasa

Otkako su imperijalističke bombe počele da padaju, 24. marta, stotine hiljada radnika širom sveta je mobilizovano da vas brani.

Kada je fabrika automobila Zastava uništena, i kada je na desetine hiljada naših prijatelja radnika izgubilo svoje poslove (da ne spominjemo one koji su izgubili svoje živote), radnici Rima i Rio de Žaneira su sakupili novac da pomognu rekonstrukciju.

Mnogi od nas su videli borbu jugoslovenskih radnika da odbrane svoje fabrike i kao našu borbu.

Dok su bombe padale na Beograd, Novi Sad, Prištinu i bezbrojne druge gradove u Jugoslaviji, radnici širom sveta su takođe osećali eksplozije - od ruku kapitalista i njihovih naoružanih zaštitnika, policije.

Internacionalna solidarnost radničke klase je ključ izgradnje boljeg sveta.

Za radnike širom sveta, borbeni poklič je "Udar na jednog je udar na sve!"

Zbog toga apelujemo na vas, našu braću i sestre u Jugoslaviji, da se udružite u borbi sa vašim klasnim saveznicima širom sveta, protiv imperijalističke okupacije i vlade koja je otvorila vrata ovoj agresiji.


Za multinacionalno klasno jedinstvo!

Braćo i sestre u Jugoslaviji! Vaš neprijatelj nije albanska radnička klasa - bilo da je na Kosovu ili u Albaniji!

Vaš neprijatelj je imperijalizam i njegove marionete u Tirani... i sada u Beogradu.

Mnogo albanskih radnika se protivilo U.S./NATO bombradovanju Jugoslavije.

I oni su imali skoro istu sudbinu kao što je imaju jugoslovenski radnici u rukama imperijalista i tzv. "Oslobodilačke vojske Kosova" (OVK).

Imperijalistička okupacija Jugoslavije će doneti bedu svim radnicima regiona - Srbima i Albancima.

Isterivanje imperijalizma od strane radničke klase bi bila pobeda za sve radnike, ne samo u Jugoslaviji nego i širom sveta.

Apelujemo na vas, radnike Jugoslavije, da se ujedinite sa vašom klasnom braćom i sestrama, bez obzira na nacionalnost, da se borite protiv okupacije U.S./NATO imperijalista i njihovih dobrovoljnih agenata u Beogradu i Prištini.

Takođe pozivamo našu klasnu braću i sestre u Jugoslaviji da se udruže sa radnicima drugih zemalja i razotkriju anti-radnički program fašistički vođene tzv. OVK.

Pošto će OVK snage verovatno postati nova policija Kosova, uz podršku imperijalizma, nužno je ne samo mobilisati se protiv njih, već i objasniti vašoj braći i sestrama njihov zlokobni karakter.

Ova pogrešno imenovana "oslobodilačka vojska" je u stvari mafija kojom upravljaju fašisti.

Mnogi od njihovih vođa i najodanijih trupa se identifikuju sa grupama koje su se borile na strani nacista protiv Tita i partizana.

Fašisti unutar OVK su za uništavanje vaših sindikata i vaše sposobnosti da im uzvratite.

Njihov savez sa U.S./NATO imperijalizmom je namenjen stavljanju ovog plana u akciju.


Za akciju radnika na isterivanju imperijalista!

Danas, glavni neprijatelj je U.S./NATO imperijalizam i njegov zastupnik, OVK.

Šta je Miloševićeva vlada pokušala da uradi kroz hiljadu rezova, imperijalisti mogu uraditi jednim oštrim udarcem.

Pretovanje vaših gradova i fabrika u ruševine je samo početak za imperijaliste.

Oni žele da unište sve što je ostalo od vaših životnih standarda, prava i snage.

Imperijalistički neobjavljeni cilj je da se eliminiše snaga radnika na Balkanu.

Oni žele da budu sigurni da se nećete opirati njihovim pokušajima da ekonomski kolonizuju Jugoslaviju.

Jedino snaga radničke klase, organizovana u akciju, može pokvariti planove imperijalista.

Apelujemo na vas, braću i sestre Jugoslavije, da se mobilizujete i borite protiv imperijalističke okupacije.

Koristite sredstva masovne borbe da zaustavite U.S. i NATO koljače!

Baš kao što pozivamo radnike u NATO zemljama da štrajkuju protiv "naših" imperijalista, apelujemo na vas da organizujete štrajkove i masovne radničke akcije da zaustavite imperijaliste.

Svaki put kada imperijalističke trupe pokušaju da uđu u grad u Jugoslaviji, "pozdravite" ih i zahtevajte da odu.

Recite im da su vaša albanska braća i sestre dobrodošla, ali da oni nisu.

Suprotstavljajte im se na putevima, zaustavljajte im vozila, i zahtevajte da se okrenu i napuste zemlju.

I, ako ne budu poslušali vaša uputstva, pokažite im zašto ni jedna imprijalistička armija nije bila sposobna da okupira Jugoslaviju bez značajnih gubitaka!


Jedinstvo radnika i običnih vojnika!

Od običnih vojnika FRJ Armije se takođe očekuje da budu i žrtveni jarci imperijalističke okupacije i naoružani zaštitnici "reda i mira".

Morate izgraditi veze sa redovima Armije - ne oficirima - da slomite kičmu imperijalistima i njihovim saveznicima.

Vojnici u Armiji FRJ su vaša braća i sestre, vaši sinovi i kćeri. I oni će biti primorani da se predaju silama imperijalizma.

Obični vojnici Armije moraju shvatiti da ih beogradska vlast neće zaštititi od imperijalističkog pustošenja.

Ako U.S./NATO generali žele da vojnici budu razoružani ili žrtvovani, FRJ genereali će ih poslušati.

Morate pridobiti njihovu lojalnost bez beogradske vlasti i apelovati na njih da se vam pridruže u obnovi zemlje kako bi zadovoljili potrebe radnih ljudi.

Radite sa njima na formiranju vojničkih komiteta koji će direktno birati oficire i služiti kao osoblje.

Obični vojnici ne samo da moraju biti saveznici u borbi za bolju budućnost, već moraju služiti kao učitelji i vođe u svakoj defanzivnoj borbi.

Obični vojnici mogu otvoriti vrata skladištima i omogućiti opšte naoružavanje jugoslovenskih radnika.

Vojnici bi trebalo da nadgledaju treniranje u upotrebi oružija i opreme.

Na kraju, vaša braća i sestre u Jugoslaviji moraju stati uz obične vojnike u vojnim, ekonomskim i političkim akcijama.

Vojnicima se piše ista crna sudbina kao i vama - malo posla, bez para, malo nade.

Zato ih morate uvući u borbu za oslobađanje regiona od imperijalističke okupacije i ekonomske kolonizacije.


Za radničku političku organizaciju i akciju!

Mi, zajedno sa klasno-svesnim radnicima širom sveta, razumemo da ova vrsta akcije zahteva političko vođstvo koje najbolje razume zadatke koji se nalaze pred jugoslovenskim radnicima.

Milošević vas je svesno izdao imperijalizmu!

I izdaće vas opet, ako to znači da će on i njegovi bliski saradnici moći da ostanu na vlasti.

Drašković vas neće spasti! On već radi na tome da postane Jeljcin na Balkanu.

On se možda verbalno protivio bombardovanju i saosećao sa vašim patnjama, ali je već pokazao da traži savez sa Evropskom Unijom i NATO-om.

Šešelj nije rešenje! Uprkos svoj njegovoj "radikalnoj" retorici, on takođe želi da vas pretvori u robove.

Jedina razlika je što on hoće da robovlasnici sede u Beogradu, a ne u Vašingtonu.

Zato pozivamo vas braćo i sestre u Jugoslaviji da se organizujete i izgradite masovnu radničku partiju, baziranu na metodu i programu Boljševik-lenjinizma.

Boljševik-lenjinizam, marksizam epohe imperijalizma i kapitalističke dekadencije, je politički program oslobađanja svih radnika Balkana.

To je program K. Marksa, F. Engelsa, V. I. Lenjina i Boljševičke partije pre uspona J. V. Staljina.

To je program Leona Trockog i njegovih internacionalnih saboraca, od kojih su mnogi dali svoje živote u borbi protiv staljinističkih izdajnika.

Samo partija ovog tipa, i sa ovim programom, može organizovati vašu braću i sestre u sveopštu borbu za izbacivanje imperijalističkih armija sa Balkana... i više.


Za radničku vlasti i Socijalističku Federaciju Balkana!

Isterivanje imperijalističkih armija je samo prvi korak. Još morate da se obračunate sa izdajničkom Miloševićevom vlasti u Beogradu.

Vaše akcije na poražavanju imperijalizma i isterivanju iz zemlje će biti prvi moćan korak ka osvajanju trajne slobode.

Multinacionalne, naoružane radničke milicije bi trebalo da budu napravljene ne samo za odbranu od imperijalista i njihovih OVK saveznika, već i protiv svakoga ko želi da žrtvuje vašu albansku braću i sestre.

U svakom gradu i selu, izabrani radnički komiteti, nezavisni od imperijalista i Beograda, treba da budu uspostavljeni da organizuju i mobilizuju populaciju za obnovu i da brinu o potrebama građana.

U ovim oblastima koje imperijalisti nisu okupirali, fabrički i radnički komiteti treba da budu formirani za obnovu i upravljanje fabrikama.

Sva preduzeća koja su posedovali strani kapitalisti trebalo bi da budu odmah nacionalizovana i stavljena pod kontrolu radnika.

Obnova kuća, bolnica i javnih službi terba da se izvodi pod kontrolom radnika i organizovana kroz izabrane radničke komitete.

Pošto se ove službe obnove, treba da budu nacionalizovane i stavljene pod kontrolu izabranih radničkih komiteta.

Očigledno je da Milošević i njegovi saveznici neće mirno pristati da organizujete i kontrolišete ove zadatke.

To jasno postavlja pitanje ko će vladati Jugoslavijom: radnici ili kapitalisti?

Zbog ovoga će biti nužno proširiti organizaciju naoružanih radničkih milicija širom Jugoslavije.

Na kraju, sveopšti jugoslovenski kongres radničkih komiteta mora biti sazvan da koordinira i administrira rad na izgradnji zemlje i organizaciji njene budućnosti.

Braćo i sestre Jugoslavije! Vaši pokreti ka oslobođenju i poraz U.S./NATO imperijalizma će služiti kao inspiracija radnicima širom sveta.

To će biti prvi korak ka izgradnji socijalističke federacije radničkih republika širom Balkana.

To će takođe približiti dan kada će vaša klasna braća i sestre u drugim zemljama odbaciti svet kapitalizma i imperijalizma i pridružiti vam se u izgradnji dobrovoljne svetske unije socijalističkih republika.

Danas, više nego ikada pre, naš borbeni poklič mora biti "Proleteri svih zemalja, ujedinite se!"


12. jun 1999.


[ na početak | sadržaj | o autoru | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.