POBUNJENI UM - web magazin


PISMO CENTRALNOG KOMITETA SKOJ-a
I odgovor redakcije sajta "Crveni kritičar"
datum: 17/10/00


Date: Fri, 13 Oct 2000 18:21:14 +0200
From: NKPJ/SKOJ
Subject: Trockizam

Trockizam je najvece zlo i najveca deformacija iznikla iz medjunarodnog komunistickog pokreta. Zao nam je sto su se pristalice (pristalica) takvih deformisanih ideja pojavili i u nasoj zemlji. Sve trockisticke organizacije u svetu bez obzira na njihove interne podele igraju negativnu ulogu. Jedini zadatak trockista u svetu je borba protiv marksisticko-lenjinistickih organizacija. Sve vece trockisticke grupacije su pod direktnom ili indirektnom kontrolom imperijalistickih obavestajnih agencija, npr. Spartakisticka liga, Worker's Power (Britanija), Liga za revolucionarnu komunisticku inicijativu (Austrija). Bez obzira kojoj od ovih grupacija (ili mozda nekoj drugoj manje poznatoj) Crveni Kriticar pripada, nalazi se na pogresnom putu. SKOJ ce uciniti SVE da Jugoslavija ostane jedna od retkih zemlja u Evropi u kojoj ne postoji bilo kakva trockisticka grupa.
U toj borbi SKOJ i NKPJ ce koristiti sve metode politicke borbe.

ZIVEO MARKSIZAM-LENJINIZAM!
NAPAD NA STALJINA JE NAPAD NA MARKSA!
DOLE SA BURZOASKIM SPIJUNIMA, TROCKISTIMA U MEDJUNARODNOM RADNICKOM POKRETU!


CK SKOJ-a

POBUNJENI UM - web magazin

Odgovor - otvoreno pismo centralnom komitetu SKOJ-a:

prima: centralni komitet Saveza Komunističke Omladine Jugoslavije
datum: 14. oktobar, 2000.


Želeo bih da počnem ovo pismo sa "poštovani drugovi", ali mi ton vašeg obraćanja to ne dozvoljava. Grupa koja pretenduje da bude avangarda radničke klase i omladine, kako vi sebe očigledno doživljavate, ne sme sebi dopustiti tako prizemne, lumpen-proleterske metode borbe sa neistomišljenicima.

Iskreno se nadam da je vaše pismo rezultat delovanja nekog pojedinca u okviru vaše organizacije, a ne zvaničan stav SKOJ-a. Ako je to slučaj, molim vas da preduzmete odgovarajuće akcije u pravcu suzbijanja takvih pojava i javno ih osudite. Ako je naprotiv, pismo upućeno redakciji "Crvenog Kritičara" zvaničan stav SKOJ-a, onda sa žaljenjem konstatujem da je SKOJ jedna od najreakcionarnijih snaga danas na političkoj sceni Jugoslavije.

Pozivam vas da svoje različite poglede na komunistički pokret i teoriju u Jugoslaviji i svetu javno suprotstavimo na civilizovan način, putem otvorene, argumentovane rasprave a ne prostačkim piljarskim uvredama i etiketiranjem.

"Crveni kritičar" je sajt čiji je osnovni cilj borba za reafirmaciju marksizma u Jugoslaviji, i kritička analiza njene istorije i današnjice. On nije ni "boljševički", ni "lenjinistički", ni "trockistički", ni "titoistički" u smislu dogmatskog prihvatanja bilo čega što se pod time podrazumeva.

"Crveni Kritičar" odbacuje fetišističko veličanje Marksa, Lenjina, Trockog, Staljina, Tita, i bilo koga drugog; odlučno odbacuje sve vrste dogmi i idolopoklonstva bez obzira od koga poticali i ka čemu bili usmereni.

On je pre svega baziran na Marksovoj analizi i kritici kapitalističkog sistema proizvodnje i klasnih odnosa. Ni prema jednom pravcu ili struji u teoriji se ne postavlja a priori afirmativno ili negativno, već kritički, uzdržano, prihvatajući samo ono što je logički konzistentno sa do sada stečenim saznanjima, samo ono što je i u praksi dosledno isto koliko i u teoriji.

Kako bilo, "Crveni Kritičar" oštro osuđuje sistem koji je Staljin izgradio u SSSR-u, pretvarajući sve pozitivno što je Oktobarska revolucija donela u grotesknu dikaturu nad proletarijatom, a u ime tog proletarijata. Oštro osuđuje i progone i ubijanja svih koji su ustali protiv takvog monstruoznog birokratizovanog sistema i njegovog oličenja u Staljinu, i zalagali se za izgradnju istinskog socijalističkog društva.

Skrenuo bih vam pažnju na kontradiktornost u vašoj poruci, u kojoj kažete:

"ZIVEO MARKSIZAM-LENJINIZAM!
NAPAD NA STALJINA JE NAPAD NA MARKSA!"

Lenjin se do pred sam kraj svog života borio da na čelo KP ne dođe Staljin, zato što je znao šta on donosi. Tvrditi za Staljina da je bio "lenjinista" u najmanju ruku je maliciozno. Kritika Staljina je esencijalna za odbranu Marksove teorije klasnih odnosa, revolucije i diktature proletarijata. Svaki komunistički pokret danas koji želi da povrati poverenje radničke klase mora jasno naglasiti da se suprotstavlja staljinizmu, i da se zalaže za izgradnju istinskog radničkog samoupravljanja.

Što se tiče odnosa "Crvenog Kritičara" prema drugim organizacijama u inostranstvu, on je potpuno samostalan i nezavisan, i prihvata samo udruživanje na višem, internacionalnom nivou, uz potpuno zadržavanje samostalnosti, i poštovanje demokratskih principa, a u cilju koordinacije napora informisanja, organizovanja i mobilisanja radničke klase u pravcu borbe za socijalizam. U tom kontekstu, manje su bitna programska rešenja konkretnih partija i organizacija, i njihove međusobne razlike, sve dok je moguće pronaći opšte zajedničke ciljeve.

Napadajući "Crveni Kritičar" na način na koji ste to učinili, gospodo, svrtsali ste se rame uz rame sa najreakcionarnijom desnicom.

Dalji stav koji će SKOJ zauzeti prema "Crvenom Kritičaru", biće najbolja slika vaše partijske (ne)demokratije i (ne)privrženosti socijalističkim idejama i radničkom pokretu. Naravno, pod optimističkom prestpostavkom da će ovo pismo uopšte i biti premet razmene mišljenja unutar vaše partije. Ipak se nadam da niste toliko zabrazdili u unutarpartijsku diktaturu i jednoumlje, tako karakteristične za vreme vladavine Staljina.

Pozivam vas još jednom da javno osudite pismo upućeno "Crvenom kritičaru" i tako stvorite pretpostavke budućoj saradnji na zajedničkom cilju - proleterskoj revoluciji i izgradnji humanijeg društva.


Dragan Drača,
webmaster sajta "Crveni Kritičar"


[ na početak | sadržaj | o autoru | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.