Make your own free website on Tripod.com
POBUNJENI UM - web magazin


INFO: nove promene
datum: 15/04/02


Samo dva meseca posle prerastanja sajta "crveni kritičar" u "komunist" magazin, ponovo su se dogodile značajne organizacione promene - s obzirom na njen veoma brz rast, sekcija fragmenti je transformisana u internet biblioteku koja će zadržati ime "komunist", a web magazin dobija novo ime - "pobunjeni um"; otvorena je nova sekcija na sajtu pod nazivom naše akcije posvećena propagandnim aktivnostima van interneta...

Zbog velikog obima promena koje smo vršili, sajt je bio potpuno nedostupan nekoliko dana. Preostale su još neke manje intervencije koje ne bi trebalo da stvore veće prekide od po sat-dva u narednih nekoliko dana. Hvala na strpljenju i razumevanju.

redakcija sajta

[ nazad ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com