Make your own free website on Tripod.com
KOMUNIST - internet biblioteka


GOVOR PRILIKOM OTKRIVANJA SPOMENIKA MARKSU I ENGELSU 7 NOVEMBRA 1918
autor: V. I. Lenjin


V. I. Lenjin
V. I. Lenjin

Mi otkrivamo spomenik vođama svetske radničke revolucije, Marksu i Engelsu.

Vekovima i vekovima čovečanstvo je patilo i mučilo se pod jarmom ništavne šačice eksploatatora koji su se titrali milionima radnog naroda. Ali dok su eksploatatori pređašnje epohe - spahije - pljačkali i tlačili kmetove, rascepkane, razjedinjene, neprosvećene, - eksploatatori novog doba, kapitalisti, ugledali su pred sobom, među ugnjetenim masama, vodeći odred tih masa, gradske, fabričke, industriske radnike. Njih je ujedinila fabrika, njih je prosvetio gradski život, njih je prekalila zajednička štrajkaška borba i revolucionarne akcije.

Velika svetsko-istoriska zasluga Marksa n Engelsa sastoji se u tome što su oni naučnom analizom dokazali neizbežnost sloma kapitalizma i njegovog prelaza u komunizam, u kome neće više biti eksploatacije čoveka čovekom.

Velika svetsko-istoriska zasluga Marksa i Engelsa sastoji se u tome što su oni pokazali proleterima svih zemalja njihovu ulogu, njihov zadatak, njihov poziv: da se prvi dignu u revolucionarnu borbu protiv kapitala, da u toj borbi ujedine oko sebe sve trudbenike i eksploatisane.

Mi proživljavamo srećno vreme kad se to predviđanje velikih socijalista počelo ostvarivati. Mi svi vidimo kako se u celom nizu zemalja rađa zora međunarodne socijalističke revolucije proletarijata. Neizrecivi užasi imperijalističke klanice naroda svuda izazivaju herojska pregnuća ugnjetenih masa, udesetostručuju njihove snage u borbi za oslobođenje.

Neka bi spomenici Marksa i Engelsa uvek potsećali milione radnika i seljaka da mi u svojoj borbi nismo usamljeni. Zajedno s nama dižu se radnici razvijenijih zemalja. Njih i nas čekaju još teške bitke. U zajedničkoj borbi biće slomljen jaram kapitala, biće konačno izvojevan socijalizam!


7 novembra 1918 g.
Dela, knj. XXIII, str. 276.V. I. Lenjin
GOVOR PRILIKOM OTKRIVANJA SPOMENIKA MARKSU I ENGELSU 7 NOVEMBRA 1918

Računarska obrada teksta: Pobunjeni um web magazin, 2003.


[ na početak | spisak autora | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.